STT Tên sản phẩm Giá bán Đơn vị Số Lượng Check
1 Cà Phê Sữa Hòa Tan 3 Trong 1 Youth Cafe - Hộp Đỏ 45.000  VNĐ Hộp
2 Cà Phê Sữa Hòa Tan 3 Trong 1 Youth Cafe - Hộp Xanh 45.000  VNĐ Hộp
3 Cà Phê Hòa Tan 2 Trong 1 Youth Cafe Đen Đá 45.000  VNĐ Hộp
4 Cà Phê Hạt Robusta 150.000  VNĐ Kg
5 Cà Phê Hạt Culi 165.000  VNĐ Kg
6 Cà Phê Hạt Arabica 220.000  VNĐ Kg
7 Trí Tuệ 120.000  VNĐ Kg
8 Trí Tuệ 120.000  VNĐ Kg
9 Sành Điệu 160.000  VNĐ Kg
10 Sành Điệu 160.000  VNĐ Kg
11 Sành Điệu 160.000  VNĐ Kg
12 Thịnh Vượng 2 200.000  VNĐ Kg
13 Thịnh Vượng 1 220.000  VNĐ Kg
14 Hộp Thịnh Vượng 80.000  VNĐ Hộp