Các sản phẩm cà phê của Viet Hill đều được đăng ký bảo hộ độc quyền về nhãn hiệu tại Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận công bộ chất lượng của Sở Y Tế TP.HCM trước khi lưu hành.